BPG ersätter JPG?

Alla som har en dator är nog bekanta med filformatet JPG. Det gör det möjligt att komprimera bilder så att det går snabbt att ladda ned dem, men formatet har också många nackdelar. Nu kan dock en ersättare vara på väg. Den heter BPG.

JPG, eller JPEG, står för Joint Photographic Experts Group, vilket är namnet på den grupp som utvecklade formatet. Formatet skapades 1986, men slog igenom på allvar 1994, när det gjorde entré i ett flertal olika program. Den stora fördelen var att det gick att komprimera filstorleken ned till en tiondel av originalet. En så kraftig komprimering kan dock inte göras utan att man får göra avkall på vissa av bildens egenskaper.

Komprimering av filer kan göras på två olika sätt, man talar om förstörande och icke-förstörande komprimering. Det handlar om två olika sätt att arrangera om bildinformationen, alltså de ettor och nollor som utgör en digital bild, så att bildfilen tar mindre plats. Icke-förstörande komprimering gör det möjligt att återskapa bilden helt och hållet. Vi kan jämföra bilden med ett ord: JAAAAA. Icke-förstörande komprimering skulle kunna vara att spara ordet som J5A. Då går det att återskapa ordet, om man vet på vilket sätt informationen ska läsas. Förstörande komprimering, däremot, ”skär bort” onödig information, vilket gör att bilden inte kan återskapas exakt som den var förut. För att återigen ta exemplet med ordet JAAAAA skulle förstörande komprimering kunna innebära att fyra A:n tas bort. När det gäller JPG kan man i de flesta bildbehandlingsprogram välja kompressionsnivå, vilket innebär att man bestämmer hur mycket information som ska tas bort.

JPG-bildernas kvalitet med höga kompressionsnivåer märks inte minst på att det ofta uppstår block av pixlar i bilder som komprimeras. Hur många sådana block som uppstår beror på hur mycket information originalbilden innehåller.

Skillnader mellan BPG och JPG

Det nya filformatet BPG (Better Portable Graphics) har skapats av den franske programmeraren Fabrice Bellard. BPG stöder bilder i såväl 8 som 14 bitar, till skillnad från JPG som endast stöder bilder i 8 bitar. Dessutom har bilderna högre dynamiskt omfång, och stödjer en alfakanal. Det går alltså att jobba med genomskinliga lager, vilket säkert välkomnas av de som arbetar med layout och webbgrafik. Till skillnad från JPG kan BPG använda icke-förstörande komprimering, och ytterligare information i form av EXIF-data eller andra typer av metadata kan finnas med i filen.

BPG är ett öppet format, precis som PNG, GIF och Googles eget format WebP, som skapades för att ersätta JPG på nätet. Formatet är släppt under BSD-licens. Till skillnad från många andra öppna format kommer dock BPG inte att vara knutet till en standardiseringsorganisation. Formatet är dock baserat på HEVC, en standard för videokomprimering, som enligt Bellards hemsida kan vara omfattat av patent i vissa länder. HEVC är enligt en studie gjord av Mozilla det bästa förstörande formatet för komprimerade bilder, och BPG-filer är en aning mindre. Faktum är att filerna är betydligt mindre än JPG-filer av samma kvalitet, ända ned till halva storleken. Vid samma filstorlek är kvaliteten på BPG-filen betydligt bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *