Se upp med drönare!

Det talas allt mer om drönare, små obemannade flygfarkoster som kan användas till allt möjligt. Ett användningsområde är fotografering, men det finns några problem med en sån här produkt, inte minst ur juridisk synvinkel.

Drönare med GoProEn drönare med kamera är för det mesta en liten helikopter med flera propellrar, och en kamera som kan användas för att filma eller ta stillbilder. De potentiella användningsområdena är många, och ett av dem är övervakning. Det är här som skon klämmer. Länsstyrelserna, som är de som delar ut tillstånd för användning av kameradrönare, anser nämligen att de är att likställa med övervakningskameror, och sådana är bara tillåtna att sätta upp där de kan förhindra brott eller olyckor. Dessutom får man bara använda övervakningskameror, och därmed även drönare, på sin egen tomt, inte för att filma eller fotografera en allmän plats.

Definitionen av ”allmän plats” är dessutom snäv, skriver Fotosidan.se. Alla platser som allmänheten har tillträde till betraktas som allmänna platser, även ensliga områden där det inte finns en enda människa. När det gäller drönare har frågan dock inte prövats, eftersom ingen har ansökt om tillstånd för en sådan.

Dessutom måste man inhämta tillstånd från Försvarsmakten för att få sprida bilderna som man tagit med drönaren. Det gäller även om bilderna bara ska spridas på Facebook eller Instagram, till en mindre grupp människor. Detta regleras i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Anledningen till detta är att Försvarsmaktens militärregioner granskar bilderna för att se om de innehåller något som kan vara till skada för Sveriges totalförsvar. Det kan t.ex. röra sig om skyddsobjekt som är belagda med fotograferingsförbud. Adresser till militärregionerna finns här.

Det är inte bara militära anläggningar som betraktas som skyddsobjekt, och alla skyddsobjekt är inte heller förbjudna att fotografera. Detta förväntas man dock känna till, enligt lagen. Skyddsobjekt kan vara något av följande:

  • byggnader som bebos av medlemmar av kungafamiljen
  • regeringsbyggnader
  • byggnader för statligt eller kommunalt arbete
  • ambassader
  • flygplatser
  • kraftverk av olika slag
  • vattenområden som är av särskild betydelse för försvaret

Dessutom har frågan väckts av EU-kommissionen om det behövs speciell lagstiftning för kameradrönare. Ett lagförslag kan komma våren 2015.

Beslagtagna kameror

Redan 2013 använde TV4 en drönare, även kallad hexakopter, i Almedalen. Den belades dock med flygförbud av SÄPO, som ansåg att den kunde utgöra en fara för deltagarna i politikerveckan. Den hann väcka en hel del uppmärksamhet innan förbudet, bl.a. under politikerveckans traditionella DJ-battle.

Det är dock inte bara användning av drönare som kan betraktas som olaglig kameraövervakning. Detsamma kan gälla en kamera med time lapse-funktion, som lämnas på ett stativ eller på ett bord, och ställts in för att ta bilder med regelbundna mellanrum. Vill man vara säker på att undvika att bryta mot någon lag ska man hålla i kameran hela tiden. Det är alltså inte tillåtet att ha den på ett stativ. Det finns också fall rapporterade i Sverige där privatpersoner har fått sina Gopro-kameror beslagtagna av polis. En man i Jämtland ville dokumentera snöfallet under en natt och satte upp en Gopro på sin balkong. Polisen kom då hem till mannen och beslagtog hans kamera, eftersom han ansågs bevaka en allmän plats, och eftersom han inte hade tillstånd blev han av med kameran.